MACIEJ STĘPIEŃ, praktykant, student V roku na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską na temat „Reguły ustalania stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym, a w postępowaniu cywilnym”  pisze pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak.

Aktywnie działa w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Wrocław. W latach 2012 - 2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. Kontaktów Międzynarodowych ELSA. W trakcie studiów odbywał praktyki we wrocławskich kancelariach, a także w Departamencie Prawnym i Procesowym Ministerstwa Skarbu Państwa.

Gra na basie w zespole muzycznym „Katedra”.