Kancelaria adwokacka Łabentowicz Wrocław


O mnie - Adwokat Justyna Łabentowicz


Jestem adwokatem.

Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką, w ramach której stale współpracuję z byłym Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, adwokatem Wojciechem Krzysztoporskim oraz z adwokatem Wojciechem Błażejem Krzysztoporskim juniorem, pod patronatem którego odbywałam aplikację adwokacką.

Wywodzę się z Kancelarii, w której znajomość prawa karnego stanowi fundament wykonywania zawodu adwokata. W związku z tym duża część spraw, którymi się zajmuję, to sprawy karne.

Działalność mojej Kancelarii koncentruje się także wokół świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i karnoskarbowego.

Wielokrotnie występowałam w postępowaniach dotyczących organizowania gier na automatach hazardowych, reprezentując klientów przed urzędami celnymi oraz sądami karnymi i administracyjnymi. We współpracy z jedną z największych firm odszkodowawczych w Polsce, z powodzeniem przeprowadziłam kilkaset spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Ponieważ jestem adwokatem, bliskie są mi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Duży obszar mojej działalności stanowią sprawy o rozwód, których konsekwencją z reguły są postępowania o alimenty i o podział majątku wspólnego. Wśród zleconych spraw znajdują się także sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Przekrój problemów, których dotyczy prawo rodzinne jest naprawdę duży, a wrażliwa materia tych spraw i życiowe ich znaczenie, w pełni uzasadniają potrzebę skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Swoim Klientom zawsze staram się doradzać najbardziej optymalne dla nich rozwiązania. Dla przykładu, w sprawach rodzinnych, ze względu na ich ciężar gatunkowy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci, często większy sukces stanowi osiągnięcie pomiędzy stronami porozumienia, aniżeli najkorzystniejsze nawet, lecz nieegzekwowalne orzeczenie sądu.

Dzięki pracy w zespole, który specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, zakres usług świadczonych przez moją Kancelarię, jest znacznie szerszy.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Adwokat Justyna Łabentowicz

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Współpracują ze mną:
Żaneta KulczyńskaŻaneta Kulczyńska
Wojciech KrzysztoporskiWojciech Krzysztoporski
Wojciech B. KrzysztoporskiWojciech B. Krzysztoporski
Magdalena PodolskaMagdalena Podolska
 Mateusz Królikiewicz Mateusz Królikiewicz

Działamy wspólnie w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich, wspierając się wiedzą i doświadczeniem. Stanowimy zespół, który specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu zapewniamy najwyższy standard usług.

Kancelaria Łabentowicz Wrocław świadczy kompleksową pomoc prawną dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych:

 
PRAWO KARNE I KARNOSKARBOWE
pełen zakres
PRAWO CYWILNE
pełen zakres
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
pełen zakres
PRAWO SPADKOWE
pełen zakres

WYKROCZENIA
pełen zakres
UBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA,
ZADOŚĆUCZYNIENIA, BŁĄD LEKARSKI

pełen zakres
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
PRAWO GOSPODARCZE
pełen zakres

PRAWO WYKONAWCZE
pełen zakres
PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
pełen zakres
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH
NIELETNICH

pełen zakres

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
pełen zakres
SPRAWY LUSTRACYJNE
SZKODY ŁOWIECKIE
pełen zakres
STRATEGICZNE DORADZTWO
PRAWNE

pełen zakres
 

Katalog świadczonych usług prawnych jest otwarty, dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej nie ma tej, która bezpośrednio Państwa interesuje, proszę o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Adwokacka Łabentowicz współpracuje z innymi adwokatami, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić Państwu szerszy zakres usług. Każda osoba z naszego zespołu specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa. Dlatego, dzięki połączeniu sił, jesteśmy w stanie osiągać jeszcze więcej.

Wierząc, że dobry adwokat to nie tylko doskonały znawca prawa, ale także praktyk, który potrafi działać w zespole, dzielimy się między sobą doświadczeniami z sali sądowej po to, aby jak najlepiej zadbać o interesy klienta. Kancelaria Adwokacka Łabentowicz funkcjonuje właśnie według tej zasady: nadrzędnym dla nas celem jest zawsze udzielanie Państwu skutecznego wsparcia przy wykorzystaniu wiedzy i zawodowych umiejętności wszystkich członków naszego zespołu.

Pomoc prawna nie tylko we Wrocławiu

Siedzibą Kancelarii jest Wrocław, ale reprezentujemy klientów także z innych miast (również tych klientów, których centrum życiowe znajduje się poza granicami kraju, a których sprawy toczą się przed sadami w Polsce). Jeśli potrzebny jest Państwu adwokat, sprawy karne to jedna z dziedzin, w której się specjalizujemy. W naszej Kancelarii zawsze otrzymają Państwo rzetelną poradę i wsparcie, zarówno w drobnych, jak i bardziej skomplikowanych problemach. Jako adwokaci z doświadczeniem dbamy o to, aby w prostych słowach wyjaśniać klientom niejasne dla nich zawiłości prawne. Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani, aby Waszą sprawę prowadził adwokat, Wrocław to siedziba główna naszej Kancelarii. Serdecznie zapraszamy również do kontaktu telefonicznego i e-mailowego.

Współpracujemy ze środowiskiem prawników akademickich, skutecznie przekładając teorię prawa na praktykę.

Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie podczas pierwszego spotkania z klientem.

Zlecenie może obejmować jednorazową usługę prawną lub stałe prowadzenie obsługi prawnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188), opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Nasi klienci zawsze mają możliwość negocjowania zakresu świadczonych przez nas usług i związanego z tym honorarium.

W sprawach cywilnych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia staramy się przyjmować stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

– do 500 zł - 90 zł;
– powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł;
– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł;
– powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł;
– powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
– powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego i w sprawach karnych, ze względu na ich specyfikę, stawka wynagrodzenia ustalana jest w zależności od rodzaju zlecanej sprawy, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata oraz przewidywanego czasu trwania sprawy.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, jesteśmy w stanie rozłożyć kwotę wynagrodzenia na dogodne raty, a nawet ustalić stawkę opłaty niższą niż minimalna.

Z doświadczenia wiemy, że szybkie działanie umożliwia skuteczną obronę własnych interesów, dlatego nie warto czekać z zasięgnięciem porady prawnej, tym bardziej, że jej koszt to kwota 100 - 500 zł, która w przypadku zlecenia sprawy, zwykle jest zaliczana na poczet wynagrodzenia głównego.

Zobacz pełen zakres usług świadczonych przez Kancelarię, w tym sprawy karne, cywilne, rozwód, podział majątku, alimenty, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Obsługujemy klientów w Polsce i za granicą. Władamy biegle językiem angielskim, dzięki czemu jesteśmy w stanie ułatwić klientom obcojęzycznym dostęp do polskiego Wymiaru Sprawiedliwości.

ADWOKAT JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA

Odrzańska 24-29/9
50-114 Wrocław

Telefony:
(+48) 71 343 34 00
(+48) 71 343 27 63
(+48) 71 343 33 78
justyna@labentowicz.com
www.labentowicz.com

NIP: 894-288-78-69
REGON: 362267910

Kancelaria Adwokacka Łabentowicz

Prowadzimy sprawy karne, tymczasowe aresztowanie, rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzeczenia o winie, podział majątku, alimenty, odszkodowanie, zadośćuczynienie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.

Przejdź do zakresu usług, by dowiedzieć się więcej.