Adwokat - Kancelaria adwokacka Legnica

Potrzebny radca prawny lub adwokat? Legnica to miejsce, w którym jesteśmy i walczymy o najlepsze interesy naszych klientów!

W czym się specjalizujemy jako kancelaria adwokacka w Legnicy?

Wieloletnia praktyka zawodowa zbudowała w nas przeświadczenie, że zakres problemów prawnych, z którymi zwracają się do nas klienci, jest bardzo szeroki. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nie ma spraw powtarzalnych, dlatego każdy dobry adwokat lub radca prawny, musi prezentować postawę otwartą. Takie jest właśnie nasze podejście - nie zamykamy się na żadną z dziedzin prawa. Nie zmienia to faktu, że bardzo często, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie, świadczymy pomoc w sprawach karnych, o zapłatę, alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku, rozwód. Adwokat z naszej, zlokalizowanej w Legnicy Kancelarii Adwokackiej w tego rodzaju sprawach staje na sali sądowej niemalże codziennie. Z całą pewnością zatem można zatem stwierdzić, że wspomniane wyżej sprawy, stanowią jednocześnie fundament i elementarz naszej pracy.

Kiedy zwrócić się do adwokata o pomoc?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest dla mnie oczywista. W każdej sytuacji, kiedy pojawia się wątpliwość natury prawnej, jest potrzebna kancelaria adwokacka. Legnica, jako stosunkowo duże miasto, zapewnia dostęp do szeroko pojętej pomocy prawnej, a mimo tego w praktyce zawodowej każdego radcy prawnego lub adwokata, zdarzyło się, że klient pojawił się zbyt późno.

Jaki moment jest dobry, aby adwokat lub radca prawny udzielił porady prawnej?

Każdy, jednak im wcześniej tym lepiej. Zdarza się, że klient angażuje adwokata już po dokonaniu czynności lub podjęciu wiążących decyzji. Nie jest powiedziane, że w takiej sytuacji nie można pomóc, bowiem rzadko kiedy zdarza się sytuacja, z której nie ma wyjścia, jednak dla pełnego zabezpieczenia swoich interesów, najlepiej, aby w sprawie jak najszybciej pojawiła się kancelaria adwokacka. Legnica to jedno z miejsc naszej działalności, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, byłoby wskazane, aby w sprawę został zaangażowany adwokat.

Legnica – czy w sprawie o rozwód lub alimenty potrzebny jest mi radca prawny lub adwokat?

Istnieje kilka co najmniej powodów, dla których wartko skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika:
adwokat lub radca prawny zabezpieczy Twoje interesy na każdym etapie postępowania,
• sprawy o rozwód są trudne ze względu na swój ciężar gatunkowy i samemu trudno ocenić, które z formułowanych roszczeń zasługują na uwzględnienie, w ocenie czego może pomóc nasza kancelaria adwokacka z Legnicy,
• sąd co prawda poucza stronę o przysługujących jej uprawnieniach, jednak jeśli przeciwnika reprezentuje pełnomocnik, dla równości broni, dobrze aby w Twoją sprawę także był zaangażowany radca prawny lub adwokat. Dobry stopień znajomości przepisów i procedury ma niebagatelne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a trudno oczekiwać od strony, aby poruszała się w zawiłościach porządku prawnego na równi z zawodowym pełnomocnikiem.

Mieszkasz w Legnicy i masz ograniczone kontakty z dzieckiem? Zgłoś się do adwokata

Specjalizująca się w prawie rodzinnym kancelaria adwokacka Łabentowicz z Legnicy zajmuje się m.in. sprawami o kontakty z dzieckiem i jest to jeden z najbardziej typowych problemów rodzinnych po rozwodzie lub szerzej ujmując, po rozstaniu rodziców. Istnieje kilka skutecznych metod, aby wyegzekwować przysługujące rodzicowi uprawnienie do spotkań z dziećmi. Rodzice pozbawieni kontaktu z dziećmi z reguły posiłkują się Policją, tymczasem niewielu zdaje sobie sprawę, że skuteczną drogą do celu jest zainicjowanie sprawy o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej temu z rodziców, który utrudnia kontakt, której konsekwencją, w razie dalszego nieprzestrzegania orzeczenia sądu, jest zapłata ustalonej przez sąd sumy za każdy niezrealizowany kontakt. Czasami dokonana przez kancelarię adwokacką analiza przedstawionej pod osąd sprawy może prowadzi do wniosku, że ten z rodziców, który uniemożliwia kontakt drugiemu, krzywdzi dziecko, co mogłoby stanowić wręcz podstawę do zainicjowania sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Adwokat podczas spotkania ocenia działania, które można podjąć, a także ich skuteczność, a po wskazaniu możliwych rozwiązań, klient decyduje, którą z dróg obrać.

Sprawy karne – adwokat w Legnicy jako obrońca lub oskarżyciel posiłkowy

Każdy adwokat z naszej Kancelarii z siedzibą w Legnicy posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki zawodu adwokata, albowiem jeszcze do niedawna to wyłącznie adwokat mógł bronić klienta w sprawach karnych. Od 1 lipca 2015 r. radca prawny zyskał uprawnienie do bycia obrońcą w procesach karnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że musi to być radca prawny wykonujący wolny zawód, a więc niepozostający w stosunku pracy. Jako Kancelaria adwokacka towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie postępowania i reprezentujemy ich niezależnie od stadium, w którym włączamy się do sprawy. Robimy to odważnie i z determinacją, broniąc interesów naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym i na sali sądowej.

Wsparcie kancelarii adwokackiej w Legnicy na każdym etapie sprawy

Truizmem jest stwierdzenie, że w sprawach karnych adwokat powinien zostać zaangażowany jak najszybciej, jednak mimo wszystko wypada o tym wspomnieć i podkreślić znaczenie ustanowienia obrońcy na początkowym etapie postępowania, jeszcze przed złożeniem wyjaśnień. W wielu sprawach błyskawiczny kontakt z obrońcą może przełożyć się na rozstrzygnięcie sprawy. Zostałeś zatrzymany w Legnicy? Adwokat z naszej Kancelarii Adwokackiej udzieli koniecznego wsparcia na każdym etapie sprawy.

 
JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA LEGNICA


Adres:
ul. Ciepła 11 b
59-220 Legnica
(po uprzednim umówieniu spotkania)

Telefony:
(+48) 71 305 06 06
+48 609 813 333 - nr alarmowy (poza godzinami pracy Kancelarii, w sytuacjach nagłych).