MAGDALENA PODOLSKA, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego. Pracę doktorską pisze pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego Skorupki. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i wielokrotna prelegentka podczas konferencji prawniczych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa karnego, w szczególności postępowania dowodowego i prawa oskarżonego do obrony.

Posiada dobrze ugruntowaną wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.

Poza sprawami karnymi, zajmuje się także sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Podczas budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu przed EURO 2012, z sukcesami dochodziła praw wykonawców w sporach sądowych o roboty budowlane przeciwko inwestorom.

Pasjonatka kultury skandynawskiej.