Podział Majątku Adwokat Wrocław

Podział majątku pomiędzy małżonkami jest możliwy z chwilą ustania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej dzieje się tak z chwilą uprawomocnienia wyroku o rozwód, jednak jeżeli z jakichkolwiek innych przyczyn małżonkowie uzyskali rozdzielność z datą wcześniejszą, nie ma przeszkód, żeby jeszcze w toku sprawy o rozwód przeprowadzić podział majątku. Wrocław, jako duże miasto, posiada szeroką ofertę usług prawnych, jednak z uwagi na skomplikowany charakter spraw działowych, dobrze jest wybrać prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach jak podział majątku.

Dobry adwokat, czyli jaki?

Dokładny, wnikliwy i rzeczowy. Wszystkie te cechy są konieczne, jednak niewystarczające. Dobry adwokat w sprawie o podział majątku powinien przede wszystkim być praktykiem. Jedynie doświadczenie zdobyte na sali sądowej w toku postępowań o podział majątku w sprawach wielu klientów, umożliwia stwierdzenie, że dany adwokat czy radca prawny specjalizuje się w sprawach o podział majątku.

Czym zajmuje się nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu?

W naszej codziennej praktyce, poza sprawami rodzinnymi (alimenty, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej), zajmujemy się także sprawami o rozwód, które stanowią znaczny odsetek prowadzonych przez nas procesów, a w konsekwencji prowadzimy także postępowania o podział majątku wspólnego. We Wrocławiu w zasadzie codziennie stajemy na sali sądowej reprezentując klientów w tych właśnie sprawach, a zdarza się, że zastępujemy ich także w innych miejscowościach, w zasadzie na terenie całej Polski.

Podział majątku – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego?

Postępowanie o podział majątku prowadzone jest przez sądy rejonowe, podczas gdy sprawy o rozwód prowadzą sądy okręgowe. Wzbudza to sporo kontrowersji, zwłaszcza dlatego, że podziały majątku uchodzą za sprawy trudne, o skomplikowanej materii, są związane z koniecznością pozyskania opinii biegłych w sprawie, a także dokonania matematycznego rozliczenia składników majątku. Jeśli dorzucić do tego emocje, które nierzadko towarzyszą stronom i z reguły są nawet większe niż w sprawach o rozwód (wszak małżonkowie dzielą dorobek swojego życia), presja, która spoczywa zarówno na sądzie, jak i na pełnomocnikach, jest znaczna.

W takiej sytuacji każdy dobry adwokat czy radca prawny musi zapewnić stronie nie tylko bezpieczeństwo prawne, nadać ton ewentualnym negocjacjom, czy zawalczyć o interes klienta poprzez zgłoszenie stosownych przysługujących mu roszczeń, ale także realnie ocenić szanse powodzenia sprawy i doradzić tak, aby klient mógł przeforsować najważniejsze dla siebie żądania.

Nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu prowadzi sprawy o podział majątku. Adwokat czuwa nad przebiegiem całego postępowania i doradza klientom na każdym jego etapie.

Zapraszamy do zakładki KONTAKT.

 
JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA OLEŚNICA

Telefony:
(+48) 71 305 06 06
+48 609 813 333 - nr alarmowy (poza godzinami pracy Kancelarii, w sytuacjach nagłych).