Podział majątku Wrocław

Chociaż podział majątku najczęściej kojarzony jest z rozwodem, zakończenie małżeństwa nie jest jedyną możliwością, w wyniku której zniesiona zostaje wspólność ustawowa. Podczas trwania małżeństwa może do tego doprowadzić wiele zdarzeń, m. in. zawarcie przez strony umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy), orzeczenie separacji czy ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

Jedną z najczęstszych przyczyn ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami jest jednak rozwód. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, wspólność majątkowa pomiędzy byłymi małżonkami przestaje istnieć. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania o podział majątku, które nierzadko jest długie, skomplikowane i wiąże się ze stresem dla obu stron. Jest to jedno z tych postępowań, przy którym szczególnie przysłuży się Państwu pełnomocnik – radca prawny czy adwokat. Podział majątku co do zasady przeprowadzany jest poprzez rozdzielenie dotychczasowego wspólnego stanu posiadania stron na dwie równe części.

Możliwe jest także inne rozwiązanie – w sytuacji, w której w czasie trwania małżeństwa jedna ze stron przyczyniała się do powiększania stanu majątku wspólnego, druga strona natomiast trwoniła go, podział ten może być przeprowadzony z naruszeniem zasady równości. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe w stosunku do przyczyniającej się do powiększenia wspólnego stanu posiadania strony. W tym typie postępowań szczególnie ważna jest pomoc adwokata. Pełnomocnik wesprze Państwa w postępowaniu, służąc radą w kwestiach dowodowych oraz reprezentując Państwa interesy na sali sądowej.

Prowadzimy sprawy o podział majątku

Często nie warto zwlekać z zasięgnięciem porady prawnej - nie oznacza ona jeszcze konieczności rozpoczęcia postępowania w sądzie, a pozwoli uzyskać rzeczywisty obraz Państwa sytuacji prawnej oraz potencjalnych możliwości poprowadzenia sprawy. Z kolei w przypadku wniesienia pozwu przez drugą ze stron albo w sytuacji, w której to Państwo chcą go złożyć, konsultacja jest tym bardziej wskazana – w tak skomplikowanych sprawach jak podział majątku przez zawiłości postępowania pomoże Państwu przejść tylko dobry adwokat. Wrocław to główny obszar działania naszej Kancelarii, zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego lub wizyty w siedzibie Kancelarii pod adresem Wrocław, ul. Odrzańska 24-29/9. Nasza Kancelaria działa też na terenie województwa dolnośląskiego oraz całej Polski.

 

ADWOKAT JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA ŚWIDNICA


Telefony:
(+48) 71 343 27 63