Warunkowe przedterminowe zwolnienie adwokat

Wrocław jest miastem, w którym znajdują się 2 zakłady karne: Zakład Karny Nr 1 przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu, Zakład Karny Nr 2 przy ulicy Fiołkowej we Wrocławiu i Areszt Śledczy, ul. Świebodzka 1, Wrocław. Adwokat w sprawach karnych kojarzy się z reguły z obroną w procesie, jednak nie można zawężać jego roli tylko i wyłącznie do tej, którą odgrywa walcząc w obronie interesów swojego klienta na Sali, broniąc go , ale także i później, na etapie wykonawczym.

Prawomocny wyrok skazujący nie jest końcem walki i nie oznacza, że skazany nie może polepszyć swojej sytuacji życiowej i skorzystać z pewnego rodzaju dobrodziejstwa, jakim można nazwać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Adwokat w tego rodzaju sprawach stanowi wsparcie dla skazanego osadzonego w jednostce penitencjarnej, a jednocześnie może działać w jego imieniu, aby skrócić okres osadzenia.

Ogólna reguła, zgodnie z art. 78 Kodeksu Karnego dozwala na zwolnienie skazanego po odbyciu co najmniej połowy kary. W pewnych przypadkach okres ten ulega wydłużeniu.

Wrocław. Adwokat warunkowe przedterminowe zwolnienie – jak działamy w sprawie?

Ze względu na sytuację osób pozbawionych wolności, z reguły kontakt z naszą Kancelarią we Wrocławiu, nawiązuje rodzina skazanego.

Pierwsza rozmowa to ogólne rozeznanie sprawy skazanego, ustalenie czy zachodzą przesłanki formalne w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Adwokat analizuje sprawę na podstawie informacji przekazanych mu podczas spotkania, mailowo lub telefonicznie. Jeśli sprawa rokuje, działamy dalej.

Czy adwokat we Wrocławiu spotyka się z klientem w zakładzie karnym lub areszcie?

Następny etap, po uzgodnieniu finansowych warunków współpracy, to spotkanie z klientem w zakładzie karnym lub areszcie we Wrocławiu. Prawnik z naszej Kancelarii przed złożeniem wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie każdorazowo składa wizytę u skazanego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, podczas której dokonywana jest szczegółowa analiza sprawy i ocena szans powodzenia złożenia wniosku.

Każdy adwokat z naszej Kancelarii posiada doświadczenie w sprawach karnych. Rozumiemy jak ważna jest rozmowa ze skazanym, przygotowanie go do sprawy, a także wsparcie, którego udzielamy na każdym etapie postępowania. Zdajemy sobie sprawę, że warunkowe przedterminowe zwolnienie dla większości naszych klientów, jest dużą szansą na opuszczenie zakładu karnego, dlatego rzetelnie analizujemy sprawę, przedstawiając skazanemu wszystkie możliwe rozstrzygnięcia w sprawie.

Czy adwokat bierze udział w posiedzeniu sądu penitencjarnego w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje współpracę z klientem nie tylko w zakresie złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Adwokat reprezentuje klienta także na posiedzeniu, podczas którego walczy o najkorzystniejsze dla niego rozstrzygnięcie.

Odmowa i co dalej? Czy adwokat może zaskarżyć postanowienie nieuwzględniające wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Zdarza się i tak, że mimo spełnienia warunków formalnych, a także zaangażowania skazanego i adwokata, sąd nie uwzględnia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, oceniając, że postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary nie uzasadniają przekonania, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Takie orzeczenie nie jest ostateczne i może zostać zaskarżone do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Adwokat wywodzi wówczas zażalenie, a sprawa będzie rozpoznawana ponownie.

Jeśli interesuje Państwa pomoc prawna w zakresie reprezentowania osoby najbliższej w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 
JUSTYNA ŁABENTOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA


Telefony:
(+48) 71 305 06 06
+48 609 813 333 - nr alarmowy (poza godzinami pracy Kancelarii, w sytuacjach nagłych).